انگلیسی
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی  زينب شكرزاده        

                 

مرتبه علمی: مربي

پست الکترونیکی :

 shokrzadeh82@yahoo.com

shokrzadehz@gmail.com

shokrzadeh@iaushab.ac.ir

کتاب ها

-  ساختمان داده ها و الگوريتم ها با الگوهاي طراحي شئ گرا در #C