انگلیسی
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی  زينب شكرزاده        

                 

مرتبه علمی: مربي

پست الکترونیکی :

 shokrzadeh82@yahoo.com

shokrzadehz@gmail.com

shokrzadeh@iaushab.ac.ir

مقالات کنفرانس

- OLAP و هوش تجاري - همايش منطقه اي تجارت الكترونيك ، فرصتها و چالشها در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير

- ارائه سيستم چند عاملي براي تصميم گيري در مورد طراحي مجدد و يا بهبود معماري سازماني - ششمين كنفرانس بين اللملي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات - تهران

- پردازشهاي تحليلي برخط و ارتياط آن با هوش تجاري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بستان آباد