انگلیسی
پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی  زينب شكرزاده        

                 

مرتبه علمی: مربي

پست الکترونیکی :

 shokrzadeh82@yahoo.com

shokrzadehz@gmail.com

shokrzadeh@iaushab.ac.ir

دروس آموزشی

1-ساختمان داده ها

2- اصول طراحي پايگاه داده ها

3- برنامه سازي سيستم

4- زبان ماشين و اسمبلي

5- آزمايشگاه پايگاه داده ها

6- مباني مهندسي نرم افزار

6- برنامه سازي پيشرفته 1

7- برنامه سازي پيشرفته 2

8- مباحث ويژه

9- مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات

10- مباحث نو در فناوري اطلاعات

11- ذخيره و بازيابي اطلاعات

12- مبانی اینترنت