انگلیسی
پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی  زينب شكرزاده        

                 

مرتبه علمی: مربي

پست الکترونیکی :

 shokrzadeh82@yahoo.com

shokrzadehz@gmail.com

shokrzadeh@iaushab.ac.ir

سوابق تحصیلی

- ديپلم رياضي و فيزيك از دبيرستان زينب كبري - تبريز

- مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار از دانشگاه اصفهان - اصفهان

- مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات - تهران